Zongguo

From Mwapwe
(Redirected from ZNG)
Jump to navigation Jump to search
Ngaja as Zongguo.

Zi Zongguo, as wapa Zongnisnis as Nisnis Guo (ZNG), zong int Azja as nwetloek leri. Zi Zongguo zong as gengen nis as nwetlo, as ninis 1.4 win se pan eto. Z tasezaroni e taseza gengen masa as Zongguo Peitsing.