Genvan

From Mwapwe
Jump to navigation Jump to search

Z genvan (ra 2-masabek nit), int genvanbwe, nit miz mama as urkbe e orgebe (2 masabe). Z vinsanki, bivan, sekvan, mimabe as genvan. Utobe-utobe as genvan z van.

Genvan sura[edit]

Genvan-genvan sura.

Genvan sura z genvan as mama van sura.