Bibop

From Mwapwe
Jump to navigation Jump to search

Bibop zi ma vitl as lani hi onzi kose as lanini, sjek twivi lanini as mama ma lani. Zivi lani hi pje vitl as masa lanini. Nisnis protvi bibop is zeka evad is bihi ninis.

Bibop zi:

e ajaja.